Regulatory announcements Public procurements ESPD
Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na dwie części 2019-10-11 09:30 2019-11-13 10:30
2. Zakup wraz z dostawą 6 szt. fabrycznie nowych polewaczek współpracujących z podwoziami samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie 2019-10-07 10:58 2019-11-08 10:30
3. Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów 2019-10-07 13:49 2019-11-08 09:30
4. Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony 2019-09-24 09:41 2019-10-25 10:30
5. Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie 2019-08-22 09:33 2019-09-25 10:30
6. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów 2019-08-13 09:43 2019-09-18 09:30
7. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta 2019-07-09 09:18 2019-08-09 10:30
8. Zakup 17 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb MPO Sp. z o. o. w Krakowie 2019-06-12 11:11 2019-07-23 10:30
9. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie 2019-06-13 09:13 2019-07-18 10:30
10. Zakup wraz z dostawą 7 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi i osprzętem zimowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie 2019-05-06 08:58 2019-06-06 10:30
11. Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie 2019-04-30 09:15 2019-06-03 10:30
12. Ochronę mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie 2019-04-18 09:21 2019-05-21 10:30
13. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 7 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie 2019-03-28 09:20 2019-05-07 09:30
14. Zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie 2019-04-03 09:44 2019-05-06 10:30
15. Wykonanie i dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniami HDS zasilanych CNG dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie 2019-04-03 09:18 2019-05-06 09:30
16. Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części 2019-02-20 09:55 2019-03-25 10:30
17. Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania 2019-01-04 09:16 2019-02-11 10:30
18. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów 2018-12-22 13:55 2019-01-24 09:30
19. Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa – rejon nr 3 2018-11-29 10:44 2019-01-02 10:30
20. Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części 2018-11-22 09:11 2018-12-27 10:30
21. Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony - nr sprawy TZ/TT/24/2018 2018-11-07 09:23 2018-12-11 10:30
22. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/23/2018 2018-11-05 09:30 2018-11-28 10:30
23. Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - nr sprawy TZ/TT/21/2018 2018-11-05 09:15 2018-11-26 10:30
24. Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części - numer sprawy TZ/EG/20/2018 2018-11-06 12:38 2018-11-26 09:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne